Alanya stor kommun

30 Mars 2014 är lokalvalen i Turkiet.

I Alanya område blir det sammanslagning av 17 kommuner och vi får ett kommunal råd som ligger i Alanya.

I samband med denna fusion, dyker det upp en massa frågor från publiken.

JOURNAL kommer med nyheter om fallet - dessutom bygger vi en FAQ (Frequently Asked Questions) bibliotek i Mahmutlar websida.

Vi har lagt upp några frågor och svar nu. Det är upp till dig att ta del i utvecklingen av detta bibliotek - till nytta för alla läsare.

Varje gång en fråga besvaras, meddelas detta också vår Facebook

FAQ

Hur betalar jag vatten räkningar och kommunalskatt efter sammanslagningen?

Kommunhuset kommer att fortsätta som en administrationsbyggnad. Alla praktiska uppgifter skall utföras här, som tidigare.
Endast politiker centraliserad till ett Alanya stor kommun råd.

Påverkas skatter och avgifter?

Det finns ingen indikation på någon förändring i skattesatser eller avgifter.

Sammanslagningen resulterar i minskade kostnader. Det är för det första dyrt att ha politiker som arbetar i små kommuner. För det andra samlas maskinparker och övriga tillgångar och skulder i ett gemensamt balans. De saker som det finns för mycket av, ska säljas till andra distrikt.

Innebär det minskat inflytande att satsningar som görs övervägande kommer att ske i Alanya?

För ett antal av de mindre kommunerna kommer inflytande nästan säkert vara något reducerad. En kommun som Mahmutlar kommer att vara starkt representerade och därmed ha en större slagkraft. Kargıcak Rådet har nu bett att placeras direkt under Mahmutlar före valet. Detta görs för att stärka Mahmutlars läge.

Kestel kommun gav tidig besked om att de var 100% för en sammanslagning. Resultatet blev en tillförsel av betydande medel för förbättring av kommunal infrastruktur. Något som vi ser tydliga resultat av nu.

Alanya kommun har en övre mål att renovera hela distriktet, så att turisterna kommer att lockas ytterligare. Detta mål är också en av de stora råds huvudpunkter.

Hur påverkas Oba?

Oba har länge varit mer eller mindre integrerade i Alanya. Särskilt kommunråd, med kommunhus ganska långt från det Oba de flesta svenskar kännar till. Detta hus fortsätter som administrationsbyggnad - där vatten och skatter betalas. Iskan kommer fortfarande att utfärdas i denna byggnad. För de flesta av oss blir det ingen märkbar förändring. Endast politiker kommer inte att vara i huset längre.

Den största förändringen kommer förmodligen vara att du inte ser tydliga gränser mellan kommuner. När gatorna renoveras, t.ex., kommer planteringar inte stanna vid en kommungränsen

Den mest anmärkningsvärda i Oba kommer förmodligen att vara byggandet av den nya huvudvägen. Projektet lades på is tills alla kommuner samlades. Nedan finns en karta som visar ungefär rutten på den nya vägen. Detta gavs av den lokala regeringen i Oba.

New Road Alanya.jpg (160,4 kB)  

Hur påverkar en sammanslagning av kommunerna Gazipașa flygplats?

Gazipaşa kommun ingår inte i Alanya stor kommun. Sammanslagningen av 17 kommuner har inte något inflytande på utvecklingen av flygplatsen. Dessa framsteg går med stor fart redan, baserat Alanya-området är det mest attraktiva turistområdet i Turkiet. Statsministern besökte området i december och gav stående tillstånd för allt som är nödvändigt för att utveckla flygplatsen till max.

JOURNAL kommer med nyheter om utvecklingen av GZP.

Vilken status kommer de tidigare kommunerna att få?

Varje kommun får status som "Mahalle". För att översätta detta koncept direkt är en utmaning i nivå med flera andra turkiska ord.

District. Kvarter. Område.

Låt oss landa på konceptet Bostadsområde.

En "Mahalle" ar en ledande person som tillhör den kommunala förvaltningen - men har sine speciella uppgifter. Dess uppgift är att hålla reda på alla detaljer som sker runt varje invånare i hans "Mahalle". Kontoret ligger inte i kommunhuset, men är var för sig på andra ställen i området. Denna position kallas "Muhtar". Denna person väljs genom samma lokala valen som kommunfullmäktige väljs i.

"Muhtar" tilsvarar fogden. Arbetet är mycket det samma. Dessutom, "Muhtar" har ett omfattande jobb som lokala befolkningsregister i hans "Mahalle".