Syedra

Syedra

Oldtidsby med en fantastisk utsikt. Historiebøkene inneholder lite om Syedra.

En liten nettside på tysk har noen beskrivelser og mer info om oldtidsbyen. 

Syedra