Alanya storkommune

30. mars 2014 er det lokalvalg i Tyrkia. 

I Alanya-området slås 17 kommuner sammen og vi får et kommunestyret sentralt i Alanya.

I forbindelse med denne sammenslåingen, dukker det opp mange spørsmål fra publikum.

 JOURNAL vil bringe nyheter om saken - i tillegg bygger vi et FAQ (Frequently Asked Questions) bibliotek på Mahmutlar nettside. 

Vi har lagt ut noen spørsmål med tilhørende svar nå. Det er opp til deg å være med å bygge ut dette biblioteket - til glede for alle lesere.

Hver gang et spørsmål besvares, vil dette også bli varslet om på vår Facebook.

FAQ

Hvor skal jeg betale vannregninger og kommunale avgifter etter sammenslåingen?

Kommunehuset fortsetter som administrasjonsbygg. Alle praktiske oppgaver skal utføres her - som tidligere.

Det er kun politikerne som sentraliseres i et Alanya storkommune-styre.

Påvirkes skatter og avgifter?

Det er ikke varslet noen endring i skattesatser eller avgifter.

Sammenslåingen medfører reduserte kostnader. Det er for det første dyrt å ha politikere i drift i småkommunene. For det andre samles maskinparkene og andre aktiva og passiva til en stor kolleksjon. De saker som det finnes for mye av, skal selges til andre distrikter.

Innebærer det minsket innflytelse at satsninger som skal gjøres vil bli avgjort i Alanya?

For en rekke av de minste kommunene vil innflytelsen ganske sikkert bli noe redusert. En kommune som Mahmutlar vil være sterkt representert og dermed ha større påvirkingskraft. Kargıcak kommune har nå bedt om å bli direkte underlagt Mahmutlar i forkant av valget. Dette blir gjort for å styrke Mahmutlars posisjon.

Kestel kommune ga tidlig varsel om at de var 100% for en sammenslåing. Resultatet ble en innsprøytning av atskillige midler til utbedring av kommunens infrastruktur. Noe vi ser tydelige resultater av nå.

Alanya kommune har en øvre målsetting om at hele distriktet skal total renoveres, slik at turister vil attraheres ytterligere. Denne målsettingen blir også en av storkommunens viktigste punkter.

Hvordan blir Oba berørt?

Oba har lenge vært mer eller mindre integrert i Alanya. Eget kommunestyre, med kommunehus ganske langt fra det Oba de fleste nordmenn kjenner til. Dette huset fortsetter som administrasjonsbygg - hvor vann og skatter skal betales. Iskan vil fortsatt bli utstedt i denne bygningen. For de fleste av oss vil det ikke bli noen merkbar endring. Det er kun politikerne som ikke vil huse bygningen lenger.

Den største endringen vil sannsynligvis bli at man ikke ser grensene mellom de tidligere kommunene så tydelig. Når gater renoveres, vil f.eks. ikke beplantning stoppe på en kommunegrense.

Det mest merkbare i Oba vil antagelig bli byggingen av den nye hovedveien. Prosjektet ble lagt på is inntil alle kommuner var samlet. Under finner du et kart som viser i grove trekk traseen for den nye veien. Dette er gitt av kommuneforvaltningen i Oba.

New Road Alanya.jpg (160,4 kB) 

Hvilken påvirkning har sammenslåingen av kommunene for Gazipașa flyplass?

Gazipașa kommune inngår ikke i Alanya storkommune. Sammenslåingen av 17 kommuner har ingen påvirkning for utviklingen av flyplassen. Denne pågår med stor hastighet allerede, basert på at Alanya-området er det mest attraktive turistområdet i Tyrkia. Statsministeren var på besøk i desember og ga stående fullmakter til alt som er nødvendig for å bygge ut flyplassen maksimalt.

 JOURNAL bringer nyheter om utviklingen av GZP. 

Hvilken status vil de tidligere kommunene få?

Hver kommune får status som "mahalle". Å oversette dette begrepet direkte, er en utfordring på lik linje med en rekke andre tyrkiske ord.

Distrikt. Område. Kvartal. Sogn.

La oss lande på et begrep som "Sogn". For en nordmenn bør dette være godt dekkende.

En "mahalle" har en person som tilhører den kommunale forvaltningen - men som har sine spesielle oppgaver å utføre. Dennes jobb er å følge med på alle detaljer som foregår rundt hver innbygger i sin "mahalle". Kontoret ligger ikke i kommunehusene, men er separat et annet sted i området. Denne posisjonen kalles "muhtar". Denne personen velges gjennom det samme lokalvalg som kommunestyrene velges i.

Muhtar betyr fogd, i Norge også kjent som fut. Oppgavene er mange av de samme som disse hadde i Norge. I tillegg har "muhtar" en omfattende jobb som lokalt folkeregister i sin "mahalle".

Hvordan blir "tillatt byggehøyde" i storkommunen?

Dette er et av de spørsmål som et sentralt kommunestyre ikke vil avgi svar på ennå. Når valget er over 30.03. - vil alle slike saker komme opp til behandling.

Byggehøyden er realtert til ulike kriterier. Mahmutlar og Tosmur har fått tillatelse til høye bygg, fordi grunnen er solid berggrunn rett under jordlaget. Mahmutlar står på gammel havbunn, Det er kun 6 meter ned til berget. I Tosmur ser man mye av dette i form av koller. I Oba derimot, var store deler en gang en stor innsjø. Her helte man bare på fyllmasse - og bygde bygningene oppå. Flere av de eldre byggene har allerede seget noe. I et slikt område er det da ikke forsvarlig å bygge høye bygninger.

Deler av Mahmutlar har også allerede fått vedtatt en byggehøyde på kun 6 etasjer. Dette fordi det allerede er så mange høye bygninger at man ønsker å trappe ned noe. Men her har tomteeiere gått til sak, for å få gjennom tilatt byggehøyde satt til 14 etasjer - som i det øvrige Mahmutlar. Dette området er dermed foreløpig blokkert for utbygging - til saken er vedtatt. Vinner tomteeierne, vil det også her bli like høye bygninger som i Mahmutlar forøvrig.

Vi kommer tilbake med informasjon når dete foreligger.

Cickcilli kommune har ikke hatt mulighet til automatisk betaling av vann og avgifter.
Er det noe som kommer på plass nå?

I og med at kommunehusene fortsetter som administrasjonsbygg, endres ikke dette med det aller første.

De kommunale vannverkene vil etter hvert bli sentralisert, og da blir det kun en instans som skal sende ut regning.

De kommunale avgiftene / eiendomsskatten er det ennå ingen utsikter til at de vil sende ut som regning til oss. Ingen av de eksisterende kommunene har dette i dag heller.

Men – guvernøren har lovet at mye skal tas tak i – straks storkommunen er etablert. Han lytter til våre ønskemål. Vi vil derfor fremme dette ønsket på vegne av Mahmutlars Venner, som han vet innbefatter en stor gruppe nordmenn.

Straks vi vet beskjed om endringer, vil vi informere om dette.

Vil det skje noe spesielt nytt med Konakli, eller blir alt som før?
Det er vel turistrådet som har hatt strenge regler for bygging i kommunen. Det er vel noe om at det skal være en kommune for turisme.
Dermed har man klart å unngå høyhus her, men kanskje det blir forandret nå?

Turismen har kun en innflytelse på dette temaet: Å bygge så mye som mulig for at mange flere skal kjøpe bolig.

Topografien har vært mye avgjørende for bestemmelsene om byggehøyde, som nevnt i et annet tilfelle. Hoteller er unntatt et regelverk med begrensninger av antall etasjer. Men i områder hvor grunnen ikke er sikker nok for høye bygg, er også hotellene av samme høyde som øvrige hus.

Vi har spurt Guvernøren og han sier det er litt tidlig å svare på detaljer som dette. Det vil bli behandlet på kommende kommunestyremøter. Vår egen spekulasjon er denne: I områder hvor det er bygget mange hus av samme høyde, vil det være noe merkverdig om man skal få et høyhus innimellom eksisterende bebyggelse.

Men uansett - det er to ting som er gjeldende: Grunnforholdene og økonomi. Det må være trygt å sette opp bygningen og det skal være så innbringende som mulig. Turismen er viktigste næringsvei i vårt område.

Hvilken kommune kommer Demirtas ligge under?

Demirtas blir innlemmet i Alanya storkommune. Dette er den kommnen lengst øst som vil inngå i storkommunen og Demirtas sin nåværende kommunegrense i øst, vil dermed bli Alanyas yttergrense den veien.

Lengst vest er det Okurcalar som innbefattes. Vi anbefaler å søke i Google Maps for å se den totale storkommunen mellom disse to ytterpunktene. 

Hvordan vil den nye motorveien gå bak Alanya-Oba-Tosmur-Kestel osv videre til Gazipasa?

Vi har lagt ut planene for dette her.

Vi gjør oppmerksom på at veien kalles Cevre Yolu på disse byplanene.

Veien skal legges vekk fra strandlinjene - som etterhvert skal bli oppgradert til balustrader, med svært begrenset trafikk.


Spørsmål